VAN \’T HOF HAVEN EN INDUSTRIESERVICE B.V.
HOFWEG 1
3208 LE SPIJKENISSE
NEDERLAND
HOFTECHNIEK.NL
INFO@HOFTECHNIEK.NL
KVK 24341685

1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A. Uw privacy
i. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. neemt uw privacy serieus. Wij verwerken
persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze
diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Van \’t Hof Haven en
Industrieservice B.V. in deze een zogeheten verantwoordelijke.

2. EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ
VERWERKEN
A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. E-mail
iii. Telefoon
iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. IP-adres
viii. Internetbrowser en apparaat type

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarigen
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming
van ouders of voogd. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. kan niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@hoftechniek.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk
verwijderen.

4. WAAROM EN HOELANG WE GEGEVENS NODIG HEBBEN
A. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. verwerkt uw persoonsgegevens,
voor de volgende doelen:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
iii. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Hoelang we gegevens bewaren
i. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer
bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke
geval neem dan contact op via: info@hoftechniek.nl

5. VERWERKINGEN DOOR DERDEN
i. Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze
cookieverklaring, worden de gegevens die wij op deze website van u verwerken niet
door derden verwerkt.

6. UW WEBSITEBEZOEK IN KAART
A. Cookies
i. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. maakt gebruik van verschillende soorten
cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd:
a. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze
website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
c. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door
het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site
waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag
bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden
opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een
persoonsgegeven.
B. Wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door uzelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Van \’t Hof Haven en
Industrieservice B.V. hebben, stuur dan een verzoek naar info@hoftechniek.nl
iii. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. wil er zeker van zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.
Ter bescherming van uw privacy verzoekt Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. u
om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te
maken.
iv. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. u graag om deze in onderling overleg
uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot
info@hoftechniek.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-
persoonsgegevens

9. BEVEILIGING VAN COMMUNICATIE DOOR SSL –
ENCRYPTIE
A. SSL
i. Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Van \’t Hof Haven en
Industrieservice B.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer)
worden uw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus
niet zichtbaar). Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze
server zichtbaar zullen zijn.
B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit zelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.

10. BEVEILIGING EN VERSIE
A. Wij nemen het echt serieus
i. Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. neemt de bescherming van uw gegevens
erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u
het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@hoftechniek.nl.
B. Versie
i. De huidige versie is 20200221

11. VRAGEN
A. Contactpersoon
Van \’t Hof Haven en Industrieservice B.V. heeft Ruud Heus aangesteld als
verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van
deze privacyverklaring of heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact
opnemen via ruud@hoftechniek.nl