Stichting Voorne en Putten InQbate

Om de regionale economie draaiend te houden heeft Voorne-Putten twee belangrijke opgaven: (vernieuwend) ondernemerschap op de kaart zetten en ervoor zorgen dat de jeugd voor het eiland behouden blijft. 

Om hieraan bij te dragen, hebben vijf initiatiefnemers (Yur Advocaten & Consultants, Campagne, DRV, ProMobility en Rabobank Voorne-Putten Rozenburg) Stichting Voorne-Putten inQbate opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om het aantal startende ondernemingen op Voorne-Putten in de komende vijf jaar te verdubbelen. Daartoe worden in de komende jaren diverse initiatieven ontwikkeld, ondersteund en uitgerold.

Deze stichting rijkt elk jaar drie prijzen uit, te weten:

– Ondernemersprijs
Bedrijven en ondernemers worden beoordeeld aan de hand van de criteria: financiële organisatie, personeelsbeleid, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, lokale betrokkenheid of lokale betekenis.
– De Starters prijs
Bij starters en innovators wordt vooral gekeken naar de drive van de ondernemer, innovatie en MVO.
– De Jeugd prijs
De jeugdjuryprijs wordt gekozen door The Young Crowd Works, scholieren tussen de 15 en 20 jaar die anders naar een bedrijf kijken, andere zaken belangrijk vinden.

Wij waren een van de gelukkige die van de ca 65 genomineerde bedrijven overbleven en tot de laatste 5 behoorde, hier werden door een vakjury  uiteindelijk 3 kanidaten gekozen die dan gister avond in het economisch congres zich aan het publiek verder mochten presenteren.
Na een gedegen presentatie en rond leiding in ons bedrijf waren wij een van die gelukkige.

Hierna is er een mooie film gemaakt die ter presentatie op het economisch congres werd getoond. Naar aanleiding hiervan werd er een scherp interview afgenomen door Harm Edens waarna de zaal en de vakjury gezamenlijk de winnaar kozen.

Ondanks wij al zeer vereerd waren met onze nominatie, waren we nog meer verrast maar vooral trots dat met een mooi overwicht van stemmen de ondernemersprijs ons werd toegekend.
Dat daarnaast ook de jeugd ons de jeugdprijs toekende was helemaal overweldigend.

Wij zien deze prijzen als een erkenning van onze inzet, vele zaaien en netwerken en motiveert ons nog meer om op deze ingeslagen weg door te gaan.

We willen via deze weg ook een ieder bedanken die iets hebben betekend in het behalen van dit succes. Zonder de juiste toeleveranciers, juiste personeel de juiste instelling en het geleverde resultaat en tevreden klanten zou dit niet mogelijk zijn geweest.

Wil je meer zien van ons? Bekijk dan deze video!